ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ

Ψεκασμός με ψεκαστήρα υψηλής πίεσης

Νεφελοψεκασμός

Aπολύμανση

Μικροβιοκτονία

Mavrofotis

Απολυμάνσεις Μαυροφώτης

Η Απολύμανση (Μικροβιοκτονία) είναι η μείωση του μικροβιακού φορτίου ενός χώρου, μιας επιφάνειας, ενός αντικειμένου σε αποδεκτά επίπεδα. Επιτυγχάνουμε δραστική μείωση των νοσογόνων ή παθογόνων μικροοργανισμών (ιοί, βακτήρια, μικρόβια, μύκητες, κ.α.) οι οποίοι μολύνουν επιφάνειες και εξοπλισμό και απειλούν την υγεία του ανθρώπου. Συνεπώς για την διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής και την μείωση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να απολυμαίνονται χώροι αυξημένης συνάθροισης όπως σχολεία, παιδικοί σταθμοί, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, χώροι λατρείας, μέσα μεταφοράς, όσο και χώροι εστίασης, χώροι παραγωγής / επεξεργασίας / τυποποίησης τροφίμων, κ.α. προκειμένου να περιορίσουμε όσο το δυνατόν την διασπορά του ιού σε συνδυασμό με τους προσωπικούς κανόνες υγιεινής.

Μέθοδοι αντιμετώπισης:

Ψεκασμός με ψεκαστήρα υψηλής πίεσης
Νεφελοψεκασμός

Τα Απολυμαντικά Μέσα που χρησιμοποιούνται έχουν ευρύ φάσμα μικροβιοκτόνου δράσης και δεν προκαλούν αλλοιώσεις ή ζημιές σε επιφάνειες ή αντικείμενα. Είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. και κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για απολύμανση χώρων διαβίωσης