Καθαρισμός και βαφή Radar Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης SKG

Status: Complete