ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμμοβολές/Υδροβολές/Υαλοβολή

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΠΕΤΡΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Βαφές Αλκυδικές/Εποξειδικές/Πυράντοχες

Η εταιρεία μας, έχει εξειδίκευση στην εφαρμογή υγρών βαφών όπως Αλκυδικών, εποξειδικών δυο συστατικών καθώς και πυράντοχων για όλες τις περιπτώσεις πυροπροστασίας/πυραντίστασης για 30-60-90-120 λεπτά. Η εφαρμογή τους μπορεί να γίνει με όλους τους τρόπους όπως ρολό, μηχανήματα αέρος καθώς και αντλίες βαφής Airless.

Επιθεώρηση/Πιστοποίηση FROSIO Level 3

Παρέχουμε εκθέσεις έλεγχου επιθεώρησης και πιστοποίησης σε έργα όπου η προδιαγραφή τους το απαιτεί. Στους πελάτες μας μπορούμε να χορηγήσουμε εγγύηση καλής εκτέλεσης των εργασιών καθώς και της σωστής εφαρμογής των συστημάτων βαφής ανάλογα με το διαβρωτικό περιβάλλον όπου θα βρίσκεται η κατασκευή στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς.

store front

Αμμοβολές Μαυροφώτης

Η εταιρία Κ. ΜΑΥΡΟΦΩΤΗΣ δραστηριοποιείται επί τρεις δεκαετίες στην τεχνική προστασία των επιφανειών με αμμοβολές και ειδικές βαφές.

Η Κ. ΜΑΥΡΟΦΩΤΗΣ ξεκίνησε το 1980 με αντικείμενο αμμοβολές – βαφές – προστασίες με επικάλυψη μετάλλων.

Ξεκίνησε σαν εταιρία και έκανε εργασίες στον τόπο κατασκευής των υλικών ή τον τόπο εγκατάστασης τους. Σε όλη την διάρκεια των εργασιών έχει κάνει σημαντικά έργα

Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού, μελετώντας τις ανάγκες των σύγχρονων απαιτήσεων και τεχνολογιών κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία κλειστών εγκαταστάσεων. Το 1998 αγοράστηκε στο Βιοτεχνικό Πάρκο Βόλου οικόπεδο συνολικού εμβαδού 5500 m2 όπου έγινε η κατασκευή της εγκατάστασης συνολικής καλύψεως 480 m2 .

Η αγορά οικοπέδου και η δημιουργία εγκατάστασης έγινε χωρίς επιδότηση και δανειοδότηση.

Οι συνεργάτες εκτιμώντας ότι οι εργασίες γίνονται βάση ανωτέρων προδιαγραφών σύμφωνα με το ISO 9002 το οποίο διαθέτουμε, εκτίμησαν τις προσπάθειες, με αποτέλεσμα οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα να μην επαρκούν. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να αναγκαστούμε εκ των πραγμάτων να κάνουμε επέκταση των εγκαταστάσεων και συμπλήρωση των μηχανημάτων για να ανταποκριθούμε στην παραγωγή. Επεκτείναμε λοιπόν το 2003 τον χώρο παραγωγής σε 1.100 m2. Συγχρόνως εφοδιάσαμε τις εγκαταστάσεις μας με γερανογέφυρες ανέλκυσης 20 τόνων και επίσης λόγω των απαιτήσεων των σύγχρονων βαφών τοποθετήσαμε θέρμανση έως 40 ºC καθώς επίσης και απαγωγή.

Το προσωπικό μας αποτελείται από εργατοτεχνίτες οι οποίοι επανειλημμένως εκπαιδεύονται σε κάθε νέα τεχνολογία.

Το 2015 επενδύοντας στην ποιότητα και την εξειδίκευση παρακολουθήσαμε την διεθνή σχολή για την απόκτηση του πτυχίου Επιθεωρητή FROSIO αναγνωρισμένου παγκοσμίως ως κορυφαίο ίδρυμα για επιθεώρηση επεξεργασίας μεταλλικών επιφανειών και εφαρμογής συστημάτων χρωμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστων τους και το ISO STANDARD.

Ο Νικόλαος Μαυροφώτης είναι πλέον επιθεωρητής FROSIO Level 3 (Red) η οποία είναι η ανωτάτη βαθμίδα λόγο προηγούμενης εμπειρίας ετών πάνω στο αντικείμενο.

Οι εργασίες που αναλαμβάνουμε είναι και σε εργοτάξια καθώς επίσης και στις εγκαταστάσεις μας.
Αναλαμβάνουμε : Αμμοβολή – βαφή (πυράντοχες , εποξειδικές κλπ.) καθώς και εποξειδικά δάπεδα.

Η εταιρία εκτός από το ISO 9002 No 201000106 διαθέτει άδεια λειτουργίας και άδεια περιβαλλοντολογικής μελέτης.

Mavrofotis sandblasting
cert2
cert3